Giới thiệu

Video Airtech Thelong

1/ Karaoke Thế long vững bước đi lên   2/ Bài hát Thế long vững bước đi lên   3/ Phim giới thiệu Công ty Airtech Thế Long (9 phút)   4/ Lịch sử phát triển Công ty Airtech Thế long

Xem thêm ...

General Director of Airtech The Long meet Korean counterpart

From August 6-8, 2019, representatives of Korean Airtech visited The Long Airtech Joint Stock Company. The two sides worked happily and signed great value contracts. Receiving an invitation from the General Director of The Long Airtech Joint Stock Company, the representative – Director of Korea Woolee Airtech Co., Ltd. Mr. Lee

Xem thêm ...

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi