(Tiếng Việt) Băng tải ngang

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải ngang

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải ngang

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Băng tải công nghiệp

Băng tải công nghiệp” title=”Băng tải công nghiệp” /> Tư vấn, thiết kế, chế tạo theo yêu cầu của khách hàng

(Tiếng Việt) Băng tải nghiêng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải nghiêng (băng tải gàu)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải nghiêng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải nghiêng (băng tải than bùn)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Băng tải công nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi