Bảo hộ lao động

Mũ len không thấm nước

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Găng tay chống tĩnh điện

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Bít tất len chống thấm nước

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi