Bi phun xử lý bề mặt

(Tiếng Việt) Bi inox

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Bi nhôm – Aluminum shot

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Bi kẽm – Zinc shot

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hạt thép dạng cắt – Cut Wire Shot

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hạt thép đúc – Steel grit cast

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Bi thép đúc

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi