Cửa công nghiệp

(Tiếng Việt) Thùng lên men (T)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thùng lên men hiển thị nhiệt độ

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thùng lên men (V)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Tấm Nêm Giấy

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Tấm Nêm Nhựa

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Pallet Giấy

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Pallet Thép

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Pallet Nhựa

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Pallet Nhôm

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Pallet Gỗ Ép

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Pallet Gỗ

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Pallet giấy

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hộp Đồ Các Loại

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hộp Nhựa, Khay Nhựa, Thùng Nhựa

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hộp dụng cụ di động

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hộp dụng cụ xách tay

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hộp dụng cụ xách tay

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Chai Lọ

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Container 10ft

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Container 10ft

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi