Hút bụi, Khử mùi, Làm mát

(Tiếng Việt) Kẽm – Zinc (Zn)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Inox Vi Sinh

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Indi – Indium (In)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hợp Kim Ferro

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Crôm – Chrome (Cr)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Chì – Lead (Pb)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Côban – Cobalt (Co)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Bạc – Silver (Ag)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi