Thiết bị Giáo dục, Đào tạo

(Tiếng Việt)

Thiết bị phòng thí nghiệm của NTP “Centr” có thể được chia thành ba loại theo mức độ kỹ thuật của thiết bị:

  • Thiết bị dạng con trỏ với các dụng cụ số không có kết nối máy tính;
  • Thiết bị với MPMS (hệ thống đo lường vi xử lý). Các phòng thí nghiệm có thể được trang bị các thiết bị này ở chế độ tự động và tương tác máy tính. Các thiết bị được trang bị bộ hiển thị kỹ thuật số và có cổng USB để kết nối máy tính;
  • Thiết bị với MPCS (hệ thống điều khiển vi xử lý). Hệ thống điều khiển tích hợp cho phép đo và cung cấp kết nối máy tính. Nó cũng kiểm soát các mô đun điện năng thông minh, thiết bị chuyển mạch, chỉ thị kỹ thuật số, v.v. Khi kết nối với máy tính cá nhân, nó có thể đảm nhận các chức năng điều khiển.

Nếu phòng thí nghiệm trong chương trình giảng dạy của bạn khác với những gì được liệt kê, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Công ty có thể đáp ứng các yêu cầu của bạn.

 

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi