Vật tư Ngành Kính, Thuỷ tinh

(Tiếng Việt) Kem khắc kính, đồ thủy tinh

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) 4000 màu kính tăng độ cứng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) 24000 nhóm màu cho nấu Kính, thuỷ tinh trong suốt

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Màu sơn cho gốm sứ

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Làm mờ chai lọ YK-I

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Làm mờ kính phẳng YK-II

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Làm mờ bóng đèn YK-III

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Làm mờ màn hình ti vi LCD YK-V

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Làm mờ kính không để lại vân tay YK-VI

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Bột làm mờ kính kiểu mới VIII

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Làm mờ kính gương YK

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Khắc kính

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Quy trình làm mờ kính

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Quy trình làm mờ chai lọ

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi