Giới thiệu

Video Airtech Thelong

1/ Karaoke Thế long vững bước đi lên   2/ Bài hát Thế long vững bước đi lên   3/ Phim giới thiệu Công

(Tiếng Việt) Lịch sử hình thành và phát triển

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Cán bộ công nhân viên

(Tiếng Việt) Cán bộ công nhân viên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Giấy chứng nhận

(Tiếng Việt) Giấy chứng nhận

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi