(Tiếng Việt) Kẽm - Zinc (Zn)

(Tiếng Việt) Kẽm – Zinc (Zn)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Inox Vi Sinh

(Tiếng Việt) Inox Vi Sinh

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Indi - Indium (In)

(Tiếng Việt) Indi – Indium (In)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Hợp Kim Ferro

(Tiếng Việt) Hợp Kim Ferro

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Crôm - Chrome (Cr)

(Tiếng Việt) Crôm – Chrome (Cr)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Chì - Lead (Pb)

(Tiếng Việt) Chì – Lead (Pb)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Côban - Cobalt (Co)

(Tiếng Việt) Côban – Cobalt (Co)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Bạc - Silver (Ag)

(Tiếng Việt) Bạc – Silver (Ag)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Dây Chuyền Sản Xuất Miến

(Tiếng Việt) Dây Chuyền Sản Xuất Miến

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Máy kéo sợi nhựa tròn

(Tiếng Việt) Máy kéo sợi nhựa tròn

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Máy gia công rãnh then chính xác

(Tiếng Việt) Máy gia công rãnh then chính xác

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) máy cắt Plasma CNC

(Tiếng Việt) máy cắt Plasma CNC

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Máy cắt Chai lọ thủy tinh

(Tiếng Việt) Máy cắt Chai lọ thủy tinh

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Máy bơm mỡ áp lực khí nén

(Tiếng Việt) Máy bơm mỡ áp lực khí nén

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Dây Chuyền Sản Xuất Hộp Sơn

(Tiếng Việt) Dây Chuyền Sản Xuất Hộp Sơn

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Dây chuyền sản xuất thùng carton hiện đại

(Tiếng Việt) Dây chuyền sản xuất thùng carton hiện đại

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Dây chuyền sản xuất Bao Bì PP

(Tiếng Việt) Dây chuyền sản xuất Bao Bì PP

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Alumax ACP

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Máy sấy bàn chải

(Tiếng Việt) Máy sấy bàn chải

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi