THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Tiếng Việt) Tuyển dụng kỹ thuật quý 3/2017

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC TẾ THẾ LONG. Với 10 năm hình thành và phát triển, hoạt động kinh

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi