DIEPA K 114

Mã SP: TL-D-K114

DIEPA K 114 ordinary lay

DIEPA K 114

+ Properties:
– Non-rotation resistant
– Non-compacted outer strands
– Use without rope swivel

 

+ Technical data:

Load-bearing wires in outer strands/ RCN acc. to ISO 4309

63

Ø 6 mm

RCN.02

72

Ø 7 – 20 mm

RCN.02

Total number of wires

106

Ø 6 mm

160

Ø 7 – 20 mm

Fill factor

0.6154

Spinning loss factor

0.8500

 

+ Specification:

Diameter

Weight

min. breaking force

1770 N/mm2

min. breaking force

1960 N/mm2

min. breaking force

2160 N/mm2

mm

inch

kg/100m

kN

kp

lbs

kN

kp

lbs

kN

kp

lbs

6

16

24.5

2 500

5 500

27.7

2 800

6 100

On request

1/4

19

28.5

2 910

6 400

31.5

3 210

7 000

6.5

19

30.7

3 100

6 800

34.0

3 400

7 400

7

24

36.5

3 700

8 100

41.0

4 150

9 100

7.5

26

40.9

4 100

9 000

45.3

4 550

10000

5/16

29

44.0

4 490

9 800

49.3

5 030

11000

8

29

44.8

4 550

10000

49.5

5 100

11200

8.5

33

52.5

5 300

11600

58.2

5 900

13000

9

39

59.9

6 150

13500

67.3

6 800

14900

9.5

41

65.6

6 650

14600

72.7

7 350

16200

3/8

42

65.6

6 690

14700

72.7

7 400

16300

10

46

72.3

7 400

16300

81.3

8 250

18100

11

59

91.6

9 350

20600

103

10450

23000

7/16

59

92.9

9 470

20800

104

10580

23300

12

66

102

10500

23100

115

11700

25700

1/2

74

114

11670

25700

128

13010

28600

13

76

116

12200

26800

133

13600

29900

14

89

133

14400

31700

157

16000

35200

 

Diameter

Weight

min. breaking force

1770 N/mm2

min. breaking force

1960 N/mm2

min. breaking force

2160 N/mm2

mm

inch

kg/100m

kN

kp

lbs

kN

kp

lbs

kN

kp

lbs

9/16

94

146

14930

32900

163

16590

36500

On  request

15

101

155

16300

35900

178

18100

39900

5/8

116

181

18490

40700

202

20590

45300

16

117

181

18800

41400

206

20950

46100

17

133

210

21300

46900

233

23700

52200

18

149

235

23900

52600

261

26600

58600

19

166

263

26650

58700

291

29600

65200

3/4

167

263

26790

59000

292

29750

65500

20

184

291

29550

65100

322

32850

72400

 

Sản phẩm liên quan

DIEPA X 40/43/45/48

Mã SP: TL-D-X40434548 DIEPA X 40 (S 321) ordinary lay DIEPA X 43 (P 825) ordinary lay with internal plastic component DIEPA X

DIEPA Z 299/PZ 299

Mã SP: TL-D-Z299PZ299 DIEPA Z 299 ordinary lay DIEPA PZ 299 ordinary lay with internal plastic component + Tính năng: – Non-rotation resistant – Compacted

DIEPA S 417

Mã SP: TL-D-S417 DIEPA S 417 ordinary lay + Properties: – Non-rotation resistant – Non-compacted outer strands – Use without rope swivel   + Technical data: Load-bearing wires

Bảng phân loại tính năng & chủng loại đặc biệt

Mã SP: TL-D-AT Bảng phân loại tính năng chi tiết Cáp thép DIEPA – CHLB Đức, và các chủng loại cáp

DIEPA K 114

Mã SP: TL-D-K114 DIEPA K 114 ordinary lay + Properties: – Non-rotation resistant – Non-compacted outer strands – Use without rope swivel   + Technical data: Load-bearing wires

DIEPA D 1318 Z/ZP/CZ/CZP

Mã SP: TL-D-D1318 DIEPA D 1318 Z ordinary lay DIEPA D 1318 ZP ordinary lay with internal plastic component DIEPA D 1318 CZ

DIEPA SUPER 4

Mã SP: TL-D-SUPER4 DIEPA SUPER 4 Ordinary lay + Properties: – Slightly rotation resistant – Compacted strands – Compacted rope   + Technical data: Load-bearing wires in outer

DIEPA SUPER 3

Mã SP: TL-D-SUPER3 DIEPA SUPER 3 Ordinary lay + Properties: – Slightly rotation resistant – Compacted rope   + Technical data: Load-bearing wires in outer strands/ RCN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG

Trụ sở: Số 144, phố Việt Hưng, Tổ 3, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội
Nhà máy: KCN Tân Quang, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
Tel: 024.38737717 Fax: 024.38726894
Email: info@thelong.com.vn

Chạm để gọi