DIEPA SUPER 3

Mã SP: TL-D-SUPER3

DIEPA SUPER 3 Ordinary lay

DIEPA SUPER 3

+ Properties:
– Slightly rotation resistant
– Compacted rope

 

+ Technical data:

Load-bearing wires in outer strands/ RCN acc. to ISO 4309

90

Ø 4 – 34 mm

RCN.21

Total number of wires

90

Ø 4 – 34 mm

Fill factor

0.4811

Spinning loss factor

0.8500

 

+ Specification:

Diameter

Weight

min. breaking force

1770 N/mm2

min. breaking force

1960 N/mm2

min. breaking force

2160 N/mm2

mm

inch

kg/100m

kN

kp

lbs

kN

kp

lbs

kN

kp

lbs

4

6

On  request

10.1

1 000

2 200

On  request

3/16

8

13.7

1 400

3 000

5

9

15.7

1 550

3 400

6

13

23.1

2 350

5 100

1/4

14

25.0

2 550

5 600

6.5

15

26.6

2 650

5 800

7

18

31.4

3 200

7 000

7.5

20

35.4

3 600

7 900

5/16

22

38.7

3 950

8 700

8

22

39.2

4 000

8 800

8.5

26

45.5

4 600

10100

9

29

51.5

5 250

11500

9.5

32

56.8

5 750

12600

3/8

32

56.8

5 790

12700

10

36

63.8

6 500

14300

11

42

75.0

7 650

16800

7/16

44

76.5

7 800

17100

12

51

89.8

9 150

20100

 

Diameter

Weight

min. breaking force

1770 N/mm2

min. breaking force

1960 N/mm2

min. breaking force

2160 N/mm2

mm

inch

kg/100m

kN

kp

lbs

kN

kp

lbs

kN

kp

lbs

1/2

57

On  request

100

10220

22500

On  request

13

59

105

10700

23500

14

71

127

12900

28400

9/16

73

131

13330

29300

15

80

142

14450

31800

5/8

87

154

15670

34500

16

88

155

15850

34900

17

102

181

18500

40700

18

116

206

20950

46100

19

125

222

22650

49900

3/4

129

224

22790

50200

20

142

252

25650

56500

21

157

278

28300

62300

22

169

300

30600

67400

7/8

175

308

31350

69100

23

188

333

33950

74800

24

204

361

36800

81100

25

222

394

40100

88400

1

229

408

41580

91600

26

243

430

43850

96600

27

259

459

46750

103000

28

282

501

51050

112500

1 1/8

290

517

52740

116200

29

299

530

54000

119000

30

320

567

57800

127400

31

341

605

61700

136000

1 1/4

358

630

64230

141600

32

360

639

65100

143500

33

387

686

69900

154100

34

409

725

73900

162900

1 3/8

433

768

78310

172600

 

Sản phẩm liên quan

DIEPA X 40/43/45/48

Mã SP: TL-D-X40434548 DIEPA X 40 (S 321) ordinary lay DIEPA X 43 (P 825) ordinary lay with internal plastic component DIEPA X

DIEPA Z 299/PZ 299

Mã SP: TL-D-Z299PZ299 DIEPA Z 299 ordinary lay DIEPA PZ 299 ordinary lay with internal plastic component + Tính năng: – Non-rotation resistant – Compacted

DIEPA S 417

Mã SP: TL-D-S417 DIEPA S 417 ordinary lay + Properties: – Non-rotation resistant – Non-compacted outer strands – Use without rope swivel   + Technical data: Load-bearing wires

Bảng phân loại tính năng & chủng loại đặc biệt

Mã SP: TL-D-AT Bảng phân loại tính năng chi tiết Cáp thép DIEPA – CHLB Đức, và các chủng loại cáp

DIEPA K 114

Mã SP: TL-D-K114 DIEPA K 114 ordinary lay + Properties: – Non-rotation resistant – Non-compacted outer strands – Use without rope swivel   + Technical data: Load-bearing wires

DIEPA D 1318 Z/ZP/CZ/CZP

Mã SP: TL-D-D1318 DIEPA D 1318 Z ordinary lay DIEPA D 1318 ZP ordinary lay with internal plastic component DIEPA D 1318 CZ

DIEPA SUPER 4

Mã SP: TL-D-SUPER4 DIEPA SUPER 4 Ordinary lay + Properties: – Slightly rotation resistant – Compacted strands – Compacted rope   + Technical data: Load-bearing wires in outer

DIEPA SUPER 3

Mã SP: TL-D-SUPER3 DIEPA SUPER 3 Ordinary lay + Properties: – Slightly rotation resistant – Compacted rope   + Technical data: Load-bearing wires in outer strands/ RCN

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG

Trụ sở: Số 144, phố Việt Hưng, Tổ 3, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội
Nhà máy: KCN Tân Quang, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
Tel: 024.38737717 Fax: 024.38726894
Email: info@thelong.com.vn

Chạm để gọi