Can nhựa, Thùng Nhựa, Phuy Nhựa

(Tiếng Việt) Bể nhựa dung tích lớn

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Phuy nhựa nắp kẹp gờ nổi

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Can nhựa có vòi bơm xả

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Bình Đựng Đồ Uống giữ nhiệt

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Can Nhựa, Téc-Mốt

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thùng phuy nắp kẹp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Bồn Nhựa

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Phuy nhựa virgin (Kiểu nắp xoay)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Phuy Fiber

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Phuy nhựa virgin (Kiểu nắp kẹp)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi