VỎ TỦ ĐIỆN

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

VỎ TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

VỎ TỦ CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

TỦ THIẾT BỊ 2 NGĂN

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

TỦ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

TỦ ĐIỆN

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

TỦ ĐỂ DỤNG CỤ

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

TỦ CÔNG NGHIỆP

  Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

KHUNG BẢO VỆ CHI TIẾT

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

CHI TIẾT TẤM VỎ

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

CHI TIẾT TẤM VỎ TREO

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

CHI TIẾT TẤM VỎ NẮP HỘP

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

CHI TIẾT TẤM VỎ NẮP HỘP

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

CHI TIẾT TẤM VỎ MÁY LỌC

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

CHI TIẾT TẤM VỎ NẮP

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

CHI TIẾT TẤM VỎ HỘP

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

CHI TIẾT TẤM VỎ HỘP MÁY

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

CHI TIẾT TẤM VỎ HỘP BẢO VỆ

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

CHI TIẾT TẤM VỎ HÌNH CHỮ NHẬT

Sản phẩm được thiết kế và chuyển sang gia công tự động từ máy cắt đến máy chấn, đục lỗ

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG

MSDN: 0102184821 - Do sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/03/2007
Người đại diện: Mr. Nguyễn Khắc Long
Trụ sở: Số 144, phố Việt Hưng, Tổ 3, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội
Nhà máy: KCN Tân Quang, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
Tel: 024.38737717 Fax: 024.38726894
Email: info@thelong.com.vn

 

Chạm để gọi